Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - informacja o udzieleniu zamówienia

06-12-2018
 
 
Opole, 14.01.2019

 

 
Opole, 18.12.2018
 
 

 

 
Odpowiedzi na zapytania do treści Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na usługę społeczną „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku”
 
 
 
Opole, 11.12.2018r.
 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na usługę społeczną „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku”
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji

Opole, 11.12.2018r.

 


Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami na usługę społeczną „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3  - Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5- Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Załącznik nr 8 - Umowa o zachowaniu poufności

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 06.12.2018 11:27
Aktualizacja informacji: 14.01.2019 14:02
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności