Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ

Krzysztof Wyszyński

e-mail: 
telefon: 85 745 95 87

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami