Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Przetargi

WAGZP.261.6.2019

06.12.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

WAGZP.261.5.2019

23.10.2019
Przetarg nieograniczony na zakup systemu do kontroli i zarządzania działaniami administratorów na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3

WAGZP.261.4.2019

16.10.2019
Przetarg nieograniczony na dostawę biblioteki taśmowej na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3

WAGZP.261.3.2019

07.10.2019
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ