Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Przetargi

WAG.261.2.2020

03.12.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

WAGZP.261.5.2020

27.10.2020
Przetarg nieograniczony na rozbudowę serwera IBM Power System 42A 8286 na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3.

WAGZP.261.4.2020

09.07.2020
Przetarg nieograniczony na modernizację systemu analizy i raportowania na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3

WAGZP.261.6.2019

06.12.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

WAGZP.261.5.2019

23.10.2019
Przetarg nieograniczony na zakup systemu do kontroli i zarządzania działaniami administratorów na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3

WAGZP.261.4.2019

16.10.2019
Przetarg nieograniczony na dostawę biblioteki taśmowej na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3