Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

WI.240.5.2020

13.02.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Podlaskiego OW NFZ

WAGZP.261.1.148.2019

06.12.2019
Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibie w Białymstoku wraz z terenem wokół budynku, w Delegaturach POW NFZ w Łomży i Suwałkach

WI.240.30.2019

25.11.2019
Zapytanie ofertowe na „usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”.

WKS.1600.213.2019

25.11.2019
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych w ramach programu korzyści pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji dla pracowników Podlaskiego OW NFZ w 2020 roku w ramach karty umożliwiającej dostęp do ośrodków sportowych.

WI.240.19.2019

21.10.2019
Zapytanie ofertowe na przedłużenie subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania zabezpieczającego pracę serwerów bazodanowych Enforcive Enterprise Security