Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

WI.240.14.2021

12.04.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku

WI.240.1.2021

11.01.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń typu Access Point i uruchomienie sieci bezprzewodowej w lokalizacji POW NFZ w Białymstoku

WKS.1600.200.2020

14.12.2020
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych w ramach programu korzyści pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji dla pracowników Podlaskiego OW NFZ w 2021 roku w ramach karty umożliwiającej dostęp do ośrodków sportowych

Zapytanie ofertowe

04.12.2020
Audyt dostępności Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w obszarze architektonicznym oraz informacji i komunikacji

Zapytanie ofertowe

04.12.2020
Audyt dostępności Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w obszarze architektonicznym oraz informacji i komunikacji

WI.240.34.2020

27.11.2020
Zapytanie ofertowe na przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania GFI Languard 250 IP's oraz MailArchiver 250 mailboxes