Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

WAGZP.261.1.68.2020

02.06.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów

WAGZP.261.1.68.2020

30.04.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów

WI.240.5.2020

13.02.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Podlaskiego OW NFZ

WAGZP.261.1.148.2019

06.12.2019
Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibie w Białymstoku wraz z terenem wokół budynku, w Delegaturach POW NFZ w Łomży i Suwałkach

WI.240.30.2019

25.11.2019
Zapytanie ofertowe na „usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”.

WKS.1600.213.2019

25.11.2019
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych w ramach programu korzyści pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji dla pracowników Podlaskiego OW NFZ w 2020 roku w ramach karty umożliwiającej dostęp do ośrodków sportowych.