Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Koordynator dostępności

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ

Magdalena Ziółkowska

e-mail: 
telefon:
+41 36 46 178

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.