Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator dostępności

26-11-2020

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ
Aleksandra Maciejewska-Kacprzak
e-mail: aleksandra.maciejewska-kacprzak@nfz-szczecin.pl
telefon: 91 425 72 99

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Wszystkie aktualności