Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie opracowania dokumentacji projektowej klimatyzacji w pomieszczeniach ZOW NFZ

25-06-2019
  1. Zaproszenie
  2. Formularz oferty (zał. nr 1).
  3. Wykaz usług (zał. nr 2).
  4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (zał. nr 3).
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Anna Makuchowska-Plaugo
Publikacja informacji: 25.06.2019 12:29
Aktualizacja informacji: 12.12.2019 11:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności