Dla Pacjenta

Mammobusy

Harmonogram postoju mammobusów

Rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet rodzajem choroby nowotworowej. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera z powodu nowotworu, jest zbyt późne wykrycie choroby. Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię, znacznie rzadziej umierają z powodu raka piersi. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne, w tym mammografię.

Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Panie będące w tej grupie wiekowej powinny poddawać się mammografii co dwa lata. Badanie trwa zaledwie kilka minut, a pacjentki, do których skierowany jest profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi nie muszą mieć na nią skierowania ani specjalnego zaproszenia.

Z bezpłatnego badania w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, a także nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Aby wykonać bezpłatnie mammografię w ramach programu, wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, które realizują program. Informacje o placówkach realizujących program dostępne są w oddziałach wojewódzkich NFZ. Badanie można również wykonać w mobilnych mammobusach.

Harmonogram postoju mammobusów

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Ponad milion Polek skorzystało z mammografii w 2017 r.

Ponad milion przebadanych kobiet, około kilkunastu tysięcy postojów mammobusów - to bilans Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w 2017 roku.

W całym kraju, w pracowniach stacjonarnych oraz mammobusach - przebadano 1 001 175 kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Wartość udzielonych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła ponad 84,5 mln zł. Najliczniej z badań mammograficznych korzystały mieszkanki województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Co ważne, blisko 41 tysięcy pacjentek skierowano na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Z kolei z Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skorzystało w ubiegłym roku prawie 460 tysięcy kobiet. Wartość wykonanych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła blisko 20 mln zł. Zalecenie wykonania dalszej diagnostyki otrzymało ponad 6,2 tys. kobiet.

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ mają na celu zapobieganie chorobom poprzez wczesne wykrycie choroby oraz kontrolowanie czynników ryzyka.

Światowy Dzień Walki z Rakiem w OW NFZ

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem (który przypada 4 lutego) Oddziały Wojewódzkie NFZ wraz z Centrami Onkologicznymi włączyły się działania promujące profilaktykę, tak ważną w zapobieganiu chorobom nowotworowym. W wybranych ośrodkach onkologicznych w całym kraju przy współudziale oddziałów Funduszu zaplanowane zostały specjalne wydarzenia. Chętni mogą skorzystać między innymi z badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarzy i ekspertów.

Dolnośląski OW NFZ zaprasza w najbliższą sobotę na bezpłatne konsultacje onkologiczne oraz badania do Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych. Osoby zainteresowane  będą mogły m.in. bezpłatnie skorzystać z porad onkologicznych, a także z porad ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów skóry. Przeprowadzane będą badania otorynolaryngologiczne. Dodatkowo każdy chętny będzie mógł wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi, wzrostu, wagi oraz BMI.
W bydgoskim Centrum Onkologii, 3 lutego, będzie można wykonać przesiewowe badania mammograficzne oraz zbadać poziom glukozy i ciśnienia tętniczego krwi. Będzie można również skorzystać z dermatoskopowej oceny znamion skórnych oraz wykonać pomiar masy i składników ciała. Pracownicy kujawsko-pomorskiego NFZ wydawać będą karty EKUZ oraz dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjent.
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza tego dnia do NU MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej  w Tomaszowie Mazowieckim. Centrum jest realizatorem programu profilaktycznego wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Pracownicy placówki będą informowali o zasadach korzystania z bezpłatnej profilaktyki w przypadku tych groźnych nowotworów. Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z konsultacji onkologicznych, zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi, sprawdzić BMI i uzyskać poradę dietetyka. W akcję włączyły się Amazonki, które dla zainteresowanych kobiet przeprowadzą kurs samobadania piersi.
Małopolski oddział NFZ również w sobotę będzie miał swoje stoisko w Przychodni Przyklinicznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. W tym miejscu w godzinach 9.00-13.00 będą odbywać się konsultacje z zakresu chirurgii onkologicznej, urologii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Przy stoisku małopolskiego NFZ będzie można odebrać informator dla pacjentów „Gdzie się leczyć – wykaz placówek w Małopolsce” oraz uzyskać informacje o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ.
Mazowiecki NFZ wraz z Centrum Onkologii w Warszawie zapraszają na badania profilaktyczne. Już jutro w Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 będzie można skorzystać z konsultacji onkologicznych i dermatologicznych. Udzielane będą również porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu. Chętni będą mogli zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Panie będą mogły wykonać profilaktyczne badania cytologiczne i mammograficzne.
Oddział NFZ w Katowicach bierze udział w Dniu Drzwi Otwartych, organizowanym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. 3 lutego, w godzinach od 10.00 do 14.00, odwiedzający Instytut będą mogli odbyć konsultacje z lekarzem onkologiem, psychoonkologiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i dietetykiem. W stanowisku informacyjnym śląskiego NFZ będzie można otrzymać login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Panie będą mogły nauczyć się samobadania piersi na fantomie oraz skorzystać z badań mammograficznych w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” (dla kobiet w wieku 50-69 lat).
W Szpitalu MSWiA z W-MCO w Olsztynie w sobotę w godzinach 10-14 będzie można odbyć bezpłatne konsultacje i porady lekarskie w Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Onkologii Klinicznej i Poradni Hematologii. Będzie można również wykonać bezpłatne badania profilaktyczne – mammografię i cytologię. Ponadto w warmińsko-mazurskim oddziale Funduszu w poniedziałek (5 lutego) w specjalnie zorganizowanym punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące profilaktyki nowotworów oraz możliwości skorzystania z bezpłatnych badań w ramach programu profilaktyki raka piersi oraz programu profilaktyki raka szyjki macicy. Odwiedzający stanowisko otrzymają ulotki informacyjne przypominające o systematycznym wykonywaniu profilaktycznych badań onkologicznych.
Z kolei wielkopolski OW włącza się w obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem organizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Jutro w godzinach 10.00-14.00 będzie można m.in. wziąć udział w spotkaniach dotyczących profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu. Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad i badań profilaktycznych służące wczesnemu wykrywaniu nowotworów.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

17.03.2020
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ministerstwo Zdrowia: Listy oczekujących - zawieszenie obowiązku dostarczenia oryginału skierowania

Ważne!
14.03.2020
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawieszenia obowiązku dostarczania oryginału skierowania w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Sprawdź szczegóły.

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Ważne!
11.03.2020
Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość skorzystają m.in. pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy neurologicznych, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.

Wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa

Ważne!
10.03.2020
Udostępniamy wykazy podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chemioterapia domowa staje się faktem

02.03.2020
Nowe Zarządzanie Prezesa NFZ umożliwia chorym przyjmującym chemioterapię leczenie w domu, z zastosowaniem specjalnych infuzorów. Dzięki temu rozwiązaniu pobyt w szpitalu skraca się do minimum, poprawia się skuteczność leczenia, pacjenci pozostają aktywni.

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w szpitalach

Ważne!
27.02.2020
Do końca lutego do szpitali w całej Polsce trafią specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Plakaty będą dystrybuowane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Brexit – co dalej?

30.01.2020
Informacja na temat konsekwencji uporządkowanego Brexitu
Zobacz szczegóły