Dla Pacjenta

Brexit - informacje

Informacja na temat konsekwencji bezumownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

W przypadku bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, począwszy od pierwszego dnia po dacie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, wygasną wszelkie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, wynikające z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, posiadane przed tą datą przez:

  • osoby ubezpieczone w Polsce – na terytorium Wielkiej Brytanii,
  • osoby ubezpieczone w Wielkiej Brytanii – na terytorium Polski.

Dotyczy to: turystów, osób odwiedzających państwo pochodzenia, osób odwiedzających rodziny zamieszkałe w Polsce lub w Wielkiej Brytanii, pracowników najemnych i osób samozatrudnionych, bezrobotnych, emerytów i rencistów, osób ubiegających się o przyznanie emerytury/renty, uczniów i studentów oraz członków rodziny osób ubezpieczonych.  

Osoby mające miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii

Osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce

EKUZ / Inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych (S1, S2, DA1 lub E106, E109, E120, E121, E112, E123)

Obywatele RP powracający z Wielkiej Brytanii do Polski

Świadczeniodawcy w Polsce

Przydatne linki