Dla Pacjenta

Transport transgraniczny w obszarze państw UE/EFTA

Informacje ogólne

Transport powrotny w celu kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym państwie

Transport powrotny związany z leczeniem poza granicami kraju na podstawie wydanej zgody

Transport do miejsca leczenia poza granicami Polski

FAQ - Najczęściej zadawane pytania