Dla Pacjenta

Świadczenia udzielane w ramach opieki transgranicznej

Wykaz świadczeń objętych uprzednią zgodą

14-11-2014

Wykaz świadczeń w przypadku których zwrot kosztów wymaga uprzedniej zgody dyrektora oddziału NFZ.

Wszystkie aktualności