Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat DGL - Słownik PRH

22.10.2020
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 292

Przerwa serwisowa

19.10.2020
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi systemów, w dniach od 23 października 2020 r. godz.: 18:00 do 25 października 2020 r. godz.: 20:00, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku

15.10.2020
Komunikat w sprawie wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-lipiec 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

15.10.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania świadczeń realizowanych w zakresie teleradioterapii, brachyterapii oraz terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zalecenia

14.10.2020
Aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń planowych.

Komunikat AOTMiT

08.10.2020
Komunikat AOTMiT w sprawie przygotowania aktualizacji analizy kosztów i propozycji wyceny dla produktów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Komunikat DGL

05.10.2020
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do lipca 2020 r.
Zobacz szczegóły

Inne

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące obowiązku badania przez lekarzy w ramach nocnej opieki zdrowotnej osób zatrzymanych przez Policję.

Pliki do pobrania