Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Leczenie Chorych na Raka Podstawnokomórkowego skóry - protokoły z posiedzeń

31.03.2023
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego skóry.

Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki Bkomórkowe - protokoły

13.03.2023
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki

Zespół Koordynacyjny do spraw CAR-T – protokoły z posiedzeń

10.03.2023
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) - protokoły

09.03.2023
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pacjentów ze Spektrum Zapalenia Nerwów Wzrokowych i Rdzenia Kręgowego - protokoły z posiedzeń

07.03.2023
Protokoły z posiedzeń Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pacjentów ze Spektrum Zapalenia Nerwów Wzrokowych i Rdzenia Kręgowego

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Zespołu Koordynacyjnego ds. CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki

24.01.2023
Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki z dnia 23.01.2023 r.