Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T

13.09.2021
W związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny do spraw CAR-T

Komunikat w sprawie ogłoszenia składu Zespołu Koordynacyjnego Do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki

02.07.2021
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o składzie Zespołu Koordynacyjnego Do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki

Komunikat w sprawie zmiany nazwy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki.

30.06.2021
Zmianie uległa nazwa Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki.