Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Zespół Koordynacyjny do spraw CAR-T – protokoły z posiedzeń

20.06.2022
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T

Leczenie Biologiczne w Chorobach Reumatycznych - protokoły z posiedzeń

20.06.2022
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (od początku 2011 r.)

Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki Bkomórkowe - protokoły

14.06.2022
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki

27.05.2022
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki z dnia 26.05.2022 r.

Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) – protokoły

26.05.2022
Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) – protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego

Komunikat Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki

25.05.2022
Komunikat Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki