Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - protokoły

17.04.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego - protokoły

13.04.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

22.03.2018
W skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii na członka Zespołu z prawem głosu...

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

22.03.2018
W skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego na członka Zespołu z prawem głosu...

Komunikat w sprawie wyboru Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego

16.03.2018
Komunikat w sprawie wyboru przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15.03.2018
zatwierdzony w dniu 13 marca 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...