Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15.03.2018
zatwierdzony w dniu 13 marca 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

15.03.2018
zatwierdzony w dniu 13 marca 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

15.03.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15.03.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem

12.03.2018
zatwierdzony w dniu 7.03.2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń lub mikroskopowego zapalenia naczyń

12.03.2018
zatwierdzony w dniu 7.03.2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.