Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

01.03.2018
zatwierdzony w dniu 28.02.2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r...

Komunikat w sprawie rozwiązania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

01.03.2018
Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie rozwiązania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie

28.02.2018
Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego

07.02.2018
Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego

07.02.2018
Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

06.02.2018
zatwierdzony w dniu 02.02.2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...