Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołanie Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

24.07.2017
Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

24.07.2017
Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

30.06.2017
Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem...

Komunikat w sprawie zmiany regulaminu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

16.01.2017
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu zatwierdzony w dniu 2 stycznia 2017 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego...

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

15.12.2016
Zgodnie z wnioskiem p. prof. dr hab. n. med. Anny Filipowicz-Sosnowskiej, Przewodniczącej Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych...

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

01.08.2016
Zgodnie z wnioskiem Pana prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Walczaka – Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się Panią dr hab. med. Małgorzatę Pańczyk - Tomaszewską.