Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

28.12.2017
Zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2017 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r.

Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

22.12.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich oraz Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych:

Komunikat ws. zmiany regulaminu Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich i regulamin Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych

22.12.2017
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich oraz Regulamin Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych

Komunikat w sprawie rozwiązania zespołu

27.10.2017
Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia...

Ciężka astma alergiczna - protokoły

27.10.2017
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

05.10.2017
W sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona