Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Leczenie stanów nadmiaru żelaza w organizmie - protokoły

02.10.2017
Protokoły ze spotkania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie.

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

24.08.2017
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry.

Komunikat w sprawie powołanie Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

24.07.2017
Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

24.07.2017
Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

30.06.2017
Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem...

Komunikat w sprawie zmiany regulaminu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

16.01.2017
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu zatwierdzony w dniu 2 stycznia 2017 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego...