Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

09.02.2016
Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich...

Komunikat DGL

09.02.2016
Komunikat w sprawie zmiany regulaminu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu...

Komunikat DGL

08.02.2016
Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych...

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem

01.12.2015
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem zatwierdzony w dniu 24 listopada 2015 r.

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie

13.11.2015
Zgodnie z wnioskiem Pani dr n. med. Magdaleny Wysockiej na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się Pana dr. Andrzeja Kołtana.

Komunikat DGL

28.10.2015
Komunikatu w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu.