Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie

13.11.2015
Zgodnie z wnioskiem Pani dr n. med. Magdaleny Wysockiej na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się Pana dr. Andrzeja Kołtana.

Komunikat DGL

28.10.2015
Komunikatu w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu.

Komunikat DGL

20.10.2015
Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

Pierwotne niedobory odporności - protokoły

17.06.2015
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

21.04.2015
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności zatwierdzony w dniu 17 kwietnia 2015 r...

Komunikat DGL

17.03.2015
Komunikat w sprawie wyboru prezydium oraz zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.