Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej

05.03.2015
Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej zatwierdzony w dniu 25 lutego 2015 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r...

Komunikat DGL

20.02.2015
Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

15.01.2015
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich zatwierdzony w dniu 12.01.2015 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r....

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie

12.05.2014
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie zatwierdzony w dniu 7.05.2014 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

12.05.2014
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu zatwierdzony w dniu 7.05.2014 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków...

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej

28.03.2014
porządzony w dniu 22 marca 2013 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...