Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

20.10.2015
Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

Pierwotne niedobory odporności - protokoły

17.06.2015
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

21.04.2015
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności zatwierdzony w dniu 17 kwietnia 2015 r...

Komunikat DGL

17.03.2015
Komunikat w sprawie wyboru prezydium oraz zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej

05.03.2015
Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej zatwierdzony w dniu 25 lutego 2015 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r...

Komunikat DGL

20.02.2015
Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.