Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Dinutuksymabem Beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym

29.12.2020
Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Dinutuksymabem Beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym

Komunikat Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży

28.12.2020
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) - protokoły

09.12.2020
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Leczenie Biologiczne w Łuszczycy Plackowatej - protokoły z posiedzeń

07.12.2020
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej

Komunikat Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży

04.12.2020
Komunikat w sprawie ogłoszenia składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Dinutuksymabem beta

02.12.2020
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Dinutuksymabem beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym.