Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni

19.11.2019
Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni z dnia 13 listopada 2019 r.

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) - protokoły

25.10.2019
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Regulamin Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych działającej w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

22.10.2019
Regulamin Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych działającej w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich z dnia 16.10.2019 r.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

22.10.2019
Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich z dnia 16.10.2019 r.

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

01.10.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich oraz Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych

Leczenie Biologiczne w Chorobach Reumatycznych - protokoły z posiedzeń

17.07.2019
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (od początku 2011 r.)