Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

31.01.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry z dnia 11 listopada 2018 r.

13.11.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia ziarniniakowatości

06.11.2018
Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) z dnia 19 października 2018 r.

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki

06.11.2018
Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem z dnia 19 października 2018 r.

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona

18.10.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 67), zwanym dalej „obwieszczeniem”...

Komunikat DGL

15.10.2018
Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego med. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych