Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

01.03.2019
Komunikat w sprawie danych kontaktowych do jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni

Komunikat DGL

28.02.2019
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni

Leczenie zaburzeń Motorycznych w Chorobie Parkinsona - protokoły z posiedzeń

26.02.2019
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Zaburzeń Motorycznych w przebiegu Choroby Parkinsona.

Komunikat DGL

01.02.2019
Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni

Komunikat DGL

31.01.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry z dnia 11 listopada 2018 r.

13.11.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...