Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

19.06.2018
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

13.06.2018
zatwierdzony w dniu 12 czerwca 2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r.

Komunikat DGL

08.06.2018
w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

Leczenie Chorych na Raka Podstawnokomórkowego skóry - protokoły z posiedzeń

06.06.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego skóry.

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

24.05.2018
zatwierdzony w dniu 23 maja 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat DGL

16.05.2018
dotyczący Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii