Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia ziarniniakowatości

06.11.2018
Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) z dnia 19 października 2018 r.

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki

06.11.2018
Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem z dnia 19 października 2018 r.

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona

18.10.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 67), zwanym dalej „obwieszczeniem”...

Komunikat DGL

15.10.2018
Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego med. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

Leczenie Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem - protokoły

02.10.2018
Protokoły ze spotkania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem w programie „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki...

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B z dnia 7 sierpnia 2018 r.

08.08.2018
W związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...