Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej z dnia 2 sierpnia 2018 r.

03.08.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r.

Komunikat w sprawie jednostek koordynujących dla Zespołów Koordynacyjnych powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

10.07.2018
W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 68/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

22.06.2018
Na wniosek p. prof. dr hab. n. med. Mieczysława Walczaka, Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się...

Komunikat w sprawie wyboru jednostek koordynujących

19.06.2018
dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej, Zespołu Koordynacyjnego do Spraw...

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

19.06.2018
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

13.06.2018
zatwierdzony w dniu 12 czerwca 2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r.