Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

09.05.2018
w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii...

Leczenie Nocnej Napadowej Hemoglobinurii - Protokoły z posiedzeń

18.04.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii.

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - protokoły

17.04.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego - protokoły

13.04.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

22.03.2018
W skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii na członka Zespołu z prawem głosu...