Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

24.05.2018
zatwierdzony w dniu 23 maja 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat DGL

16.05.2018
dotyczący Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

Komunikat DGL

09.05.2018
w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii...

Leczenie Nocnej Napadowej Hemoglobinurii - Protokoły z posiedzeń

18.04.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii.

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - protokoły

17.04.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.