Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

20-02-2015

Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.

Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 80) oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 roku Nr 27/2012/DGL z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności w składzie:

  • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Warszawa;
  • dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk, Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Warszawa;
  • dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran, Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum, Bydgoszcz;
  • dr med. Hanna Suchanek, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Gdańsk.

Dodatkowo w obradach Zespołu uczestniczą:

  • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia - p. Danuta Jatczak-Drozdowska, specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji;
  • przedstawiciel ośrodka będącego realizatorem świadczenia: "Kwalifikacja i weryfikacja leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych".

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności kwalifikuje i weryfikuje skuteczność leczenia pacjentów w ramach programu lekowego Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w oparciu o opis programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.62. do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak również zasady określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Gospodarki Lekami

 

 

 

 

Wszystkie aktualności