Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

31-01-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska - Przewodnicząca, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak - Wiceprzewodnicząca, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
 • prof. nadz. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Sekretarz, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
 • prof. dr hab. med. Marek Brzosko, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 • prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
 • dr n. med. Józef Gawęda, „ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Kielcach;
 • prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
 • prof. nadz. dr hab. n. med. Witold Owczarek, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie;
 • dr n. med. Marcin Stajszczyk, Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z.o.o.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności