Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

09-05-2018

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

W związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min Zdr. z 2017 r. poz. 129) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał wyboru Instytutu Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a w Warszawie, na jednostkę koordynującą dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności