Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

16-05-2018

Komunikat dotyczący Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

W związku z wyborem Instytutu Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A w Warszawie, na jednostkę koordynującą dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego oraz Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii, informujemy, że sprawy organizacyjne związane z działalnością Zespołów, w tym kwalifikacje pacjentów do terapii zostały przejęte i będą prowadzone przez jednostkę koordynującą.

Dane kontaktowe do jednostki koordynującej:

dr n. med. Magdalena Wysocka
Zastępca Dyrektora ds. Kontraktowania, Wyceny i Rozliczania Usług i Programów Medycznych
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: 22-32-77-515
e-mail:

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności