Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

08-06-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw  Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych:

  • prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska - Przewodnicząca, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
  • prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak - Wiceprzewodnicząca, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
  • prof. nadz. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Sekretarz, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
  • prof. dr hab. med. Marek Brzosko, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
  • prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz , Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie;
  • dr n. med. Józef Gawęda, Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich;
  • prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
  • prof. nadz. dr hab. n. med. Witold Owczarek, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności