Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie ogłoszenia składu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (ZBN)

14-12-2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min Zdrow. z 2019 r. poz. 65), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (ZBN) w następującym składzie:

  • Dr hab. n. med. Sławomir Teper,  Klinika Okulistyki, Szpital Kolejowy w Katowicach, Przewodniczący Zespołu;
  • Prof. dr hab. n.med. Marta Misiuk-Hojło, Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Zastępca Przewodniczącego;
  • Dr hab. n.med. Małgorzata Figurska, Klinika Okulistyki,  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Sekretarz Zespołu;
  • Dr  hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska, Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w  Warszawie;
  • Dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, Klinika Okulistyki, Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
  • Dr hab. n. med. Anna Turmo-Kręcicka, Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Ponadto w posiedzeniach zespołu uczestniczyć będzie przedstawiciel jednostki koordynującej, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności