Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie ogłoszenia składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Dinutuksymabem beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym

02-12-2020

Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2020.61), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Zespół Koordynacyjny
ds. Leczenia Dinutuksymabem beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym

w składzie:

1.         Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków.

2.         Prof. CZD, dr hab. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, Klinika Onkologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.

3.         Dr hab. med. Joanna Stefanowicz, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk.

4.         Dr hab. med. Marek Ussowicz, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii
i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław.

5.         Dr n. med. Aleksandra Wieczorek, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków.

6. Dr n. med. Szymon Janczar, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii
i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź.

 

Ponadto w posiedzeniach Zespołu uczestniczyć będzie przedstawiciel Jednostki Koordynującej, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 02.12.2020 16:32
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności