Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego

30-03-2022

W związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 18), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie lekowym Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1, w następującym składzie:

  1. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora - Klinika Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – Przewodniczący Zespołu,
  2. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk - Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego,
  3. Dr hab. n. med. Marcin Zaniew, profesor UZ - Katedra Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  4. Dr hab. n. med. Katarzyna Jobs - Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny.

Zespół Koordynacyjny ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie lekowym Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1”, w oparciu o opis ww. programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.129.FM do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Zespołu.

Na Jednostkę Koordynującą dla Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie lekowym Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał wyboru Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.03.2022 13:32
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności