Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15-03-2018

Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017 poz. 129) oraz na podstawie zarządzenia Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia Atypowego

Zespołu Hemolityczno-mocznicowego w następującym składzie:

  1. prof. dr hab. med. Aleksandra Żurowska - Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny – Przewodnicząca Zespołu;
  2. prof. hab. med. Ryszard Gellert - I Oddział Chorób Wewnętrznych i Pododdział Nefrologiczny, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie – Zastępca Przewodniczącej Zespołu;
  3. prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska - Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu;                  
  4. prof. dr hab. med. Ryszard Grenda - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;
  5. prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska - Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Nefrologii Dziecięcej z Pododdziałem Dializoterapii Dzieci, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
  6. prof. dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska - Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii wraz z Pododdziałem Niemowlęcym, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
  7. prof. dr hab. med. Marian Klinger - Katedra i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu;
  8. prof. dr hab. med. Michał Nowicki - Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  9. prof. dr hab. med. Magdalena Durlik - Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
  10. prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień - Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego dokonuje kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach programu lekowego Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS), w oparciu o opis ww. programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.95 do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Zespołu.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności