Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

15-03-2018

Komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017 poz. 129) oraz na podstawie zarządzenia Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii w następującym składzie:

  1. prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga - Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
  2. prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak - Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
  3. prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek - Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie;
  4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu;
  5. dr hab. n. med. Marek Hus - Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie;
  6. dr hab. n. med. Andrzej Pluta - Oddział Hematologii Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.

Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii dokonuje kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach programu lekowego Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH), w oparciu o opis ww. programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.96 do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Zespołu.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności