Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

24-07-2017

Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r., w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 51) oraz na podstawie zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) (z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona w następującym składzie:

  1. dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski – przewodniczący Zespołu, Klinika Neurologii, Szpital Bródnowski, Warszawa;

  2. prof. dr hab. med. Jarosław Sławek – wiceprzewodniczący Zespołu, Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk;

  3. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

  4. dr hab., prof. nadzw. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona dokonuje kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach programu lekowego Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20), w oparciu o opis ww. programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.90 do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności