Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

30-06-2017

Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 133) oraz na podstawie zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) (z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry w składzie:

  1. Płk. prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek - Klinika Dermatologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Klinicznym MON w Warszawie - Przewodniczący Zespołu;
  2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Z-ca Przewodniczącego Zespołu;
  3. Ppłk. dr hab. n med. Lubomir Bodnar - Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Klinicznym MON w Warszawie - Członek Zespołu;
  4. Dr n. med. Dorota Kiprian - Oddział Radioterapii w Centrum Gamma Knifew Warszawie - Członek Zespołu;
  5. Dr n. med. Tomasz Świtaj - Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich,Kościi Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Członek Zespołu;
  6. Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk - Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich,Kościi Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Członek Zespołu;
  7. Dr n. med. Monika Słowińska - Warszawie - Członek Zespołu;
  8. Dr n. med. Marcin Zdzienicki - Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich,Kościi Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Członek Zespołu;
  9. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowo w obradach Zespołu uczestniczy przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry kwalifikuje do leczenia pacjentów w ramach programu zdrowotnego (lekowego) Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) w oparciu o opis ww. programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.88. do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Komunikat w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

12-07-2017

Zgodnie z wnioskiem Pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia uczestniczącym w pracach Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry zostaje Pani Magdalena Cysewska.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności