Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołanie Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

24-07-2017

Działając na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 133) oraz na podstawie zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) (z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, Sekcję ds. Zespołów Autozapalnych w następującym składzie:

- prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

- prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – kierownik Kliniki Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

- dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

- dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz - Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Sekcja ds. Zespołów Autozapalnych dokonuje kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach programu lekowego Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9), w oparciu o opis ww. programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.86 do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 24.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 31.07.2017 15:38
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności