Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

24-08-2017

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

W związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min Zdr. z 2016 r. poz. 133) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał wyboru Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128 w Warszawie, na jednostkę koordynującą dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności