Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka

14-12-2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min Zdrow. z 2019 r. poz. 65), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał wyboru Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128 w Warszawie na jednostkę koordynującą dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (ZBN).

Do czasu uruchomienia kwalifikacji pacjentów poprzez System Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) wnioski o kwalifikację należy przesyłać na adres :      

Zespół Koordynacyjny d/s Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (ZBN)
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności