Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Dinutuksymabem beta

02-12-2020

Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2020.61), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał wyboru Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na jednostkę koordynującą dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Dinutuksymabem beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym.

Do  czasu uruchomienia kwalifikacji pacjentów poprzez specjalnie dedykowany rejestr SMPT (System Monitorowania Programów Terapeutycznych), wniosek o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia w programie lekowym Leczenie Dinutuksymabem beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym należy przesłać na adres elektroniczny: programy.lekowe@imid.med.pl

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 02.12.2020 16:49
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności