Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie wyboru Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego

16-03-2018

Komunikat w sprawie wyboru przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

Działając na podstawie ust. 6 regulaminu Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu p. dr hab. n. med. Markowi Husowi z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności