Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

22-03-2018

W skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się Panią dr n. med. Magdalenę Wysocką, Z-cę Dyrektora ds. Kontraktowania, Wyceny i Rozliczania Usług i Programów Medycznych, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności