Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu choroby Parkinsona

15-07-2019

W związku z wnioskiem Pana dr hab. n. med. Dariusza Koziorowskiego, Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu choroby Parkinsona, na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się Pana dr hab. Sławomira Budrewicza, prof. nadzw. z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności