Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży

04-12-2020

Komunikat w sprawie ogłoszenia składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie

Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 88) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie, w składzie:

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński – Przewodniczący Zespołu, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289;
 2. prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała – Z-ca Przewodniczącego Zespołu, Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49;
 3. dr hab. n. med. Renata Stawerska – Sekretarz Zespołu, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289;
 4. prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 4;
 5. prof. dr hab. n. med. Roman Junik, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza W Bydgoszczy, ul. M. Curie Skłodowskiej 9;
 6. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska, Zakład Endokrynologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Żeligowskiego 7/9;
 7. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289;
 8. dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej 91-738 Łódź, ul. Pankiewicza 16;
 9. dr hab. n. med. Magdalena Stasiak, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289;
 10. prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1;
 11. prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1;
 12. prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Cegłowska 80;
 13. prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

W posiedzeniach Zespołu uczestniczyć będzie przedstawiciel Jednostki Koordynującej, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.12.2020 15:09
Aktualizacja informacji: 29.12.2020 09:32
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności