Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży

08-01-2021

Komunikat w sprawie danych kontaktowych do jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie

Narodowy Fundusz Zdrowia podaje dane kontaktowe do jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie:

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
adres e- mail: programy.lekowe@imid.med.pl
numer telefonu 22-32-77-515.

Wszystkie aktualności