Kontakt

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

TPK
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski*

 

 

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 

 

 

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 

 

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

 • pielęgniarki/położnej 
 • lekarską.
w formie telekonsultacji.

 

 

 

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.
 

 

Porady są udzielane w czterech językach:

 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.
 
Skorzystaj z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

 

Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego

 

 

Dokumentacja medyczna
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniona zostanie Pacjentowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

 


* platforma nie obsługuje połączeń wykonywanych poza granicami Polski

 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych