Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - Bydgoszcz/21/22 - zakończenie rekrutacji

02-07-2021

Rekrutacja na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ została zakończona zatrudnieniem kandydata. Proces rekrutacji Bydgoszcz/21/22 został zakończony.

Numer ogłoszenia: Bydgoszcz/21/22

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Termin składania ofert: 16.07.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Działając na podstawie art. 107a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Termin składania ofert  upływa 16.07.2021 r.

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Barbara Nawrocka
Wytworzenie informacji: 02.07.2021 16:48
Publikacja informacji: 02.07.2021 16:43
Aktualizacja informacji: 01.10.2021 16:09
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności