NFZ bliżej pacjenta

Dzień otwary - co załatwisz?

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.