O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 07/06/I/2019

06.12.2019
Decyzja interpretacyjna nr 07/06/I/2019 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 07/05/I/2019

06.12.2019
Decyzja interpretacyjna nr 07/05/I/2019 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 07/04/I/2019

06.12.2019
Decyzja interpretacyjna nr 07/04/I/2019 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 07/03/I/2019

06.12.2019
Decyzja interpretacyjna nr 07/03/I/2019 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 07/02/I/2019

25.11.2019
Decyzja interpretacyjna nr 07/02/I/2019 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 07/01/I/2019

25.11.2019
Decyzja interpretacyjna nr 07/01/I/2019 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.